Własna strona dla samorządowca na wybory samorządowe

Data: 2010-04-15 
Drukuj PDF Wyślij link

Wybory samorządowe i nie tylko

Autor: Piotr Siłka  Źródło: http://www.pkw.gov.pl/

Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła na swoich stronach informacja o terminach przeprowadzenia w 2010 r. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Dla naszych czytelników zapewne najbardziej jest interesująca druga informacja. Otóż zakończenie kadencji rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast nastąpi w dniu 12 listopada 2010 r.


Zaś Prezes Rady Ministrów powinien zarządzić wybory nie później niż na 30 dni przed upływem kadencji (art. 25 ust. 1 Ordynacji wyborczej), tj. nie później niż 13 października 2010 r. (środa). Wybory przeprowadza się w dniu wolnym od pracy, w ciągu 60 dni po upływie kadencji (art. 25 ust.1 Ordynacji wyborczej).
 

W związku z powyższym wybory powinny być przeprowadzone w niedzielę, w terminie pomiędzy 14 listopada 2010 r. a 9 stycznia 2011 r.