Własna strona dla samorządowca na wybory samorządowe

Data: 2010-08-13 
Drukuj PDF Wyślij link

Poszukiwani kandydaci do wyborów samorządowych

Autor: Anna Czyżewska  Źródło: www.mamprawowiedziec.pl

Serwis MAM PRAWO WIEDZIEĆ poszukuje aktywnych samorządowców, społeczników i lokalnych działaczy członków, którzy planują kandydować w nadchodzących wyborach samorządowych na stanowiska radnych, członków sejmików powiatowych czy wojewódzkich, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

Chociaż data wyborów nie została jeszcze ustalona, Stowarzyszenie 61, jako niezależna i pozapartyjna organizacja monitorująca proces wyborczy w Polsce, rozpoczęła przygotowania do projektu Kandydaci 2010. W ramach serwisu www.mamprawowiedziec.pl każdy – niezależnie od funkcji, o którą się ubiega, niezależnie od komitetu czy miejsca na liście – będzie mógł bezpłatnie udostępnić informacje o swoim doświadczeniu, swoich planach na realizację mandatu oraz podzielić się swoimi poglądami. Indywidualne profile kandydatów zostaną stworzone na podstawie udostępnionych przez nich danych.


Strona www.mamprawowiedziec.pl będzie rozbudowanym, rzetelnym i bezpłatnym źródłem wiedzy dla wyborców, którzy w prosty sposób odnajdą informacje na temat kandydatów ze swojego okręgu wyborczego. Osoby ubiegające się o funkcje radnych, wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast otrzymają nowoczesne narzędzie umożliwiające dotarcie do potencjalnych wyborców.
Więcej informacji o projekcie znajduje się w serwisie MAM PRAWO WIEDZIEĆ.

Jeżeli kandydują Państwo w wyborach samorządowych, zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenia można też kierować bezpośrednio pod adres kandydaci2010@art61.pl. Prosimy o przesyłanie następujących informacji:

  • kontakt do kandydata (e-mail bezpośredni/e-mail asystenta, jeśli różni się od adresu, na który została skierowana ta wiadomość, nr telefonu),
  • funkcja, o którą zamierza się kandydat ubiegać,
  • obszar kandydowania (województwo, powiat, gmina/miasto),
  • ugrupowanie polityczne / nazwa komitetu,
  • pełniona obecnie funkcja publiczna (jeśli dotyczy).

Zebrane informacje umożliwią nam przesłanie kandydatowi w okresie kampanii wyborczej Kwestionariusza Doświadczeń i Poglądów. Prosimy również o pomoc w upowszechnianiu projektu i zachęcenie innych kandydatów z Państwa otoczenia do udziału w nim.