Własna strona dla samorządowca na wybory samorządowe

Drukuj PDF Wyślij link

Regulamin Promocji "Na dobry początek"

 § 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji „Na dobry początek”, zwanej dalej promocją jest firma Regio Group Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu, ul. Harcerska 33, 05-870.
 2. Zasady promocji określone zostały w niniejszym Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że w sprawach w nim nie uregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu znajdującego się pod adresem http://www.e-samorzadowiec.pl/tresc/menu/6/regulamin.

§ 2
OFERTA PROMOCYJNA

 1. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna, która do 21 listopada 2010 założy konto przez interfejs znajdujący się na stronie http://www.e-samorzadowiec.pl/uzytkownik/rejestracja oraz wykupi jeden z trzech abonamentów.
 2. Zgłoszenie udziału w promocji następuje poprzez umieszczenie w komentarzu zamówienia nazwy promocji czyli Na dobry początek w czasie składania zamówienia.
 3. Umieszczenie powyższego komentarza oznacza zawarcie umowy na okres 365 dni zgodnie z postanowieniami Regulaminu znajdującego się pod adresem http://www.e-samorzadowiec.pl/tresc/menu/6/regulamin, w ramach którego organizator promocji zobowiązuje się, iż osoby kandydujące w wyborach samorządowych, które zdobędą największą ilość głosów w wyborach samorządowych w danej gminie (radny gminy) lub powiecie (radny powiatu) lub województwie (radny sejmiku wojewódzkiego), uzyskają bezpłatnie przedłużenie zamówionego abonamentu do dnia 01.09.2014 roku.


§ 3
CZAS TRWANIA PROMOCJI

 1. Promocyjna trwa od 1 września 2010 r. do 05.12.2010.
 2. Organizator może zakończyć akcję promocyjną (wycofać ofertę) przed terminem określonym powyżej bez podania przyczyny, albo zaprzestać zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.


§ 4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizotor zapewnia ochronę danych osobowych Uczestników promocji i oświadcza, że wykorzystanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883).
 2. Udział Uczestnika w promocji oznacza jego akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronach internetowych
  www.e-samorzadowiec.pl