Własna strona dla samorządowca na wybory samorządowe

Data: 2010-04-19 
Drukuj PDF Wyślij link

„Masz głos, masz wybór” - Poradnik dla kandydatek i kandydatów w wyborach samorządowych

Wielkimi krokami zbliżają się wybory samorządowe. Z myślą o osobach, które działają w społecznościach lokalnych i chciałyby kandydować, ale nie mają doświadczenia w korzystaniu z biernego prawa wyborczego, Fundacja im. Stefana Batorego przygotowała przystępny poradnik. Kandydaci i kandydatki dowiedzą się z niego o najważniejszych sprawach, o których powinni pamiętać chcąc walczyć o mandat. Poradnik, autorstwa Dawida Sześciło, został wydany w ramach akcji „Masz głos, masz wybór”, realizowanej od 2006 r. przez Fundację i Stowarzyszenie Szkoła Liderów.

Celem akcji „Masz głos, masz wybór” jest zainteresowanie obywateli sprawami społeczności lokalnej i zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach samorządowych, zarówno poprzez korzystanie z biernego, jak i czynnego prawa wyborczego. Istotnym punktem tych działao jest zmiana obiegowego przekonania o tym, kto może zostad radnym – zależy nam na zachęceniu do kandydowania przede wszystkim tych osób, które znane są ze swej działalności lokalnej, ale do tej pory nie brały czynnego udziału w pracach organów przedstawicielskich gmin, powiatów i województw.
Dla wielu osób barierą powstrzymującą od zgłoszenia swojej kandydatury nie jest brak wiary we własne umiejętności, ale formalności związane z procesem rejestracji list wyborczych.
 
Przygotowany przez nas materiał dostarcza odpowiedzi na najważniejsze pytania, które pojawiają sie w związku z kandydowaniem:
 
Jak określa się liczbę wybieranych radnych? Kto może kandydowad? Kto może tworzyd komitety wyborcze? Kto może zgłaszad kandydatów? Jakie są zasady prowadzenia kampanii wyborczej? Jakie są zasady finansowania kampanii wyborczej? Jakie są obowiązki wybranego już radnego?
 
Poradnik dostępny jest na stronie http://www.maszglos.pl/dla_kandydata.php, skąd można pobrad także jego wersję elektroniczną w formacie PDF. Na stronie zamieszczone są także informacje o kompetencjach samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
 
Jednocześnie przypominamy, że przez cały rok można zgłaszad swój udział w akcji „Masz głos, masz wybór”, w której jednym z zadao przewidzianych dla uczestników są działania mające na celu przekonanie lokalnych liderów do kandydowania w wyborach samorządowych. Więcej o zadaniach dla uczestników akcji na stronie http://www.maszglos.pl/zadania_uczestnikow.php
 
O autorze poradnika:
Dawid Sześciło – prawnik, doktorant i wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwerystetu Warszawskiego, ekspert organizacji pozarządowych (m.in. Helsioskiej Fundacji Praw Człowieka i Forum Obywatelskiego Rozwoju), autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego, wyborczego i praw człowieka.