Własna strona dla samorządowca na wybory samorządowe

Drukuj PDF Wyślij link

Polityka prywatności

Firma Regio Group jako właściciel serwisu e-samorzadowiec.pl w pełni respektuje prawo do ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników serwisu.

Dane gromadzone automatycznie
Korzystając ze znacznej części zasobów naszego serwisu mogą pozostać Państwo anonimowymi użytkownikami. W takich przypadkach gromadzimy automatycznie za pomocą mechanizmów cookies (cookies – ciasteczka są to pliki tekstowe generowane automatycznie przez serwer a następnie zapisywane na dyskach komputerowych użytkowników) informacje na temat ilości odsłon poszczególnych stron oraz ilości użytkowników korzystających z serwisu. Technologia cookies może być wykorzystywana przez nas również do dostosowania dostarczanych usług i informacji do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników serwisu.
Do celów wyłącznie statystycznych wykorzystujemy również gromadzone automatycznie informacje zawarte w logach serwerów np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.


Dane gromadzone podczas rejestracji konta użytkownika

Niektóre części serwisu objęte są ograniczonym dostępem. Aby móc uzyskać do nich pełny dostęp niezbędna będzie rejestracja w systemie serwisu osobistego konta użytkownika. W tym celu zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego. Konieczne jest podanie danych taki jak: login, hasło, imię, nazwisko, adres zamieszkania. Rejestracja wiąże się również ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu e-samorzadowiec.pl oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie podanych danych do świadczenia usług drogą elektroniczną przez wydawcę serwisu.


Dane gromadzone w wyniku innych czynności wykonanych przez użytkownika
Użytkownik wykonujący dodatkowe czynności przekazuje także dodatkowe niezbędne dane, których zakres jak i wykorzystanie są określane dodatkowymi zapisami. Taka sytuacja następuje w trakcie kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, który wymaga podania imienia i nazwiska. Na łamach e-samorzadowiec.pl są także organizowane są konkursy. Uczestnictwo w tego typu inicjatywach wiąże się często z koniecznością podania danych kontaktowych w celu np. powiadomienia o wygranej w konkursie. Podobna sytuacja może nastąpić w przypadku wzięcia udziału w ankietach prowadzonych np w celu określenia poziomu świadczonych przez nas usług.


Wykorzystanie gromadzonych danych
Zgodnie z regulaminem e-samorzadowiec.pl żadne dane użytkowników gromadzone w systemie serwisu nie będą sprzedawane ani udostępniane podmiotom trzecim bez uprzedniej ich zgody. Wyjątkiem od tej zasady mogą być sytuacje, w których przekazanie wyżej wymienionych danych będzie wymagane przepisami obowiązującego prawa.
Dane gromadzone podczas rejestracji kont użytkowników będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia zalogowania się do serwisu i korzystania z jego części o ograniczonym dostępie oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną przez wydawcę serwisu.
W przypadku gdy użytkownik zgłosił chęć otrzymywania Newslettera gromadzone dane w szczególności adres poczty elektronicznej będą wykorzystywane do wysyłania Newslettera do użytkownika. Wydawca serwisu zastrzega jednocześnie że uzyskane przy rejestracji dane osobowe w tym adres e-mail mogą być wykorzystywane do przekazywania treści o charakterze promocyjno-handlowych w imieniu własnym jak i na zlecenie partnerów serwisu.
Dane gromadzone automatycznie będą służyć do dopasowania zawartości poszczególnych stron serwisu do indywidualnych potrzeb konkretnego użytkownika, analizy zachowań i preferencji użytkowników serwisu, budowy zbiorczej charakterystyki użytkowników serwisu.


Zmiana bądź usunięcie danych
Użytkownik serwisu w każdym momencie ma możliwość zmiany bądź usunięcia swoich danych osobowych zgromadzonych w czasie rejestracji konta użytkownika. W tym celu należy wybrać zakładkę „Twój profil” a następnie skorzystać z właściwego polecenia.


Zmiany polityki prywatności
Regio Group - właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności. Zmiana polityki odbywa się poprzez opublikowanie nowej treści polityki na tej stronie.


Kontakt
Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie i administrowanie danymi pozyskiwanymi w związku z funkcjonowaniem serwisu e-samorzadowiec.pl jest firma Regio Group Sp. z o.o., ul. Harcerska 33, 05-870 Błonie.
W przypadku wszelkich pytań i niejasności dotyczących Polityki Prywatności i ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej kontakt@e-samorzadowiec.pl