Własna strona dla samorządowca na wybory samorządowe

Wiadomości ze stron RSS

Gala oleśnickich krwiodawców 2018

W zacnym gronie oleśnickich krwiodawców miałem zaczyt uczestniczyć w uroczystej gali Zarządu Rejonowego PCK więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Dublowanie stanowiska w Radzie Miasta

Radni rządzącego ugrupowania z komitetu Jana Bronsia, zdecydowali że przewodniczący Rady Miasta będzie potrzebował aż dwóch zastępców. Uzasadnienia dublowania stanowiska wiceprzewodniczącego nie usłyszeliśmy.  więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Kiedy remont dworca PKP?

Czy burmistrz Oleśnicy Jan Bronś przejmie od PKP i wyremontuje budynek dworca? To była jedna z jego obietnic wyborczych. Z takim pytaniem zwrócili się do władz miasta reporteży wrocławskich "Faktów".     więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Nowe narzędzia dla samorządu

 VIII kadencja Rady Miasta Oleśnicy rozpocznie się 20 listopada 2018 roku. Nowe regulacje prawne wprowadzają szereg zmian w pracy rad gmin. więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Koniec i początek

 16 listopada 2018 roku formalnie zakończyła się VII kadencja Rady Miasta Oleśnicy.  Wkrótce swoją pracę w samorządzie rozpoczną nowo wybrani radni.  więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

DZIĘKUJE !

 Z nieukrywaną satysfakcją informuję, że w kolejnej kadencji samorządu będę miał zaszczyt reprezentować mieszkańców Oleśnicy w Radzie Miasta ! więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

SPRAWOZDANIE Z PRACY W KADENCJI 2014-2018

 Szanowni Państwo, w związku z powierzeniem mi przez mieszkańców Gminy Michałowice i Gminy Nadarzyn pełnienia funkcji radnej Powiatu Pruszkowskiego w wyniku uzyskanego poparcia Państwa wynikiem 1565 głosów, uznając odpowiedzialność i rzetelność w wypełnianiu tej funkcji za nadrzędną powinność, przedstawiam Państwu sprawozdanie ze sprawowania mandatu radnej. W Radzie Powiatu Pruszkowskiego pełniłam do grudnia 2015 r. funkcję Przewodniczącej Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego. Od 14.12.2015 r. Rada Powiatu powierzyła mi funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Pruszkowskiego, którą sprawuję do dnia dzisiejszego. więcej »
aureliazalewska.e-samorzadowiec.pl, Autor: Aurelia Zalewska

I Etap - Przebudowa ul. Pruszkowskiej - Przetarg ogłoszony

PRZEBUDOWA UL. PRUSZKOWSKIEJ - PRZETARG NA DWA SKRZYŻOWANIA OGŁOSZONY Szanowni Państwo, przez całą kadencję jako radna Powiatu Pruszkowskiego zabiegałam o przebudowę ul. PRUSZKOWSKIEJ i KOMOROWSKIEJ. Z mojej inicjatywy odbyły się spotkania z władzami Powiatu Pruszkowskiego i Gminy Michałowice, radnymi i Zarządem Osiedla Granica i Zarządem Osiedla Komorów oraz mieszkańcami. Przebudowa została podzielona na kilka etapów. Teraz realizujemy pierwszy etap obejmujący dwa skrzyżowania ul. PRUSZKOWSKIEJ z ul. REKREACYJNĄ i ul. PRUSZKOWSKIEJ z ul. LAWENDOWĄ.   Ponieważ nie zgłosił się żaden wyknawca do realizacji zadania, został ogłoszony drugi przetarg.     więcej »
aureliazalewska.e-samorzadowiec.pl, Autor: Aurelia Zalewska

Postaw na nasz wspólny plan !

Przedstawiam założenia "Planu dla Oleśnicy" dla okręgu nr 2.  Proszę o popracie 21 października dla burmistrza Michała Kołacińskiego i OLEŚNICA RAZEM, a założony plan zostanie zrealizowany ! więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

PRZEDSTAWIAM PAŃSTWU MÓJ PROGRAM DLA GMIN: MICHAŁOWICE i NADARZYN POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

Moje hasło: Rzetelnie i solidarnie dla powiatu Szanowni Państwo, jestem radną Powiatu Pruszkowskiego od grudnia 2014 r. Do każdej sprawy podchodzę z zaangażowaniem i zrozumieniem dla potrzeb mieszkańców, gdyż w wykonywaniu mandatu radnej uznaję odpowiedzialność i rzetelność za nadrzędną powinność wobec mieszkańców, którzy powierzyli mi sprawowanie tej funkcji. Moje aktywne i ofiarne zaangażowanie spowodowało, że byłam skuteczną radną w Gminie Michałowice i Powiecie Pruszkowskim. Doprowadziłam m.in. do:  budowy i rozbudowy szkół gminnych i powiatowych,  rozbudowy szpitala powiatowego (interna, remont Oddziału Chirurgicznego, nowa Izba Przyjęć i gabinety specjalistyczne),  przebudowy dróg gminnych i powiatowych (w tej kadencji ul. Regulskiej w Regułach, Targowej w Opaczy Małej, nakładki: ul. Ks. M. Woźniaka w Suchym Lesie, ul. Głównej w Nowej Wsi, ul. Sanatoryjnej w Komorowie, ul. Rodzinnej w Sokołowie/Wolicy oraz projektów: Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie, ul. Pruszkowskiej w Granicy i ul. Komorowskiej w Komorowie/Nowej Wsi/Pruszkowie, koncepcji przebudowy ul. Sokołowskiej w Sokołowie i projektu skrzyżowania z trasą S8, mostku na Utracie w Pęcicach/Komorowie),  wprowadzenia do realizacji projektu przebudowy historycznej Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie,   więcej »
aureliazalewska.e-samorzadowiec.pl, Autor: Aurelia Zalewska

Remont i przebudowa ulicy Kopernika

Budowa prawoskrętu na ukończeniu. Kolejnym punktem z Planu dla Oleśnicy 2 jest przebudowa i remont ulicy Kopernika  więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Przebudowa ulicy Podchorążych

Przebudowa ulicy Podchorążych to jedna z deklaracji wyborczy burmistrza Michała Kołacińskiego i  OLEŚNICA RAZEM.    więcej »

Przebudowa mostku na Utracie w Pęcicach Małych

 PRZEBUDOWA MOSTKU NA UTRACIE w PĘCICACH MAŁYCH Już w najbliższym czasie nastąpi przebudowa mostku na Utracie w Pęcicach Małych na granicy z Komorowem. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zlecił wykonanie zadania za kwotę 137 760,00 zł. Na wyremontowanie mostku otrzymaliśmy także dotację w kwocie 80 600 zł w ramach środków z rezerwy subwencji ogólnej.     więcej »
aureliazalewska.e-samorzadowiec.pl, Autor: Aurelia Zalewska

Małe osiedlowe sprawy

 W alejce kasztanowej przy ulicy Sucharskiego zainstalowano kolejną ławkę parkową.  więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Przebudowa ul. Pruszkowskiej - skrzyżowanie z ul. Rekreacyjną i Lawendową

PRZEBUDOWA UL. PRUSZKOWSKIEJ - PRZETARG NA DWA SKRZYŻOWANIA OGŁOSZONY Szanowni Państwo, przez całą kadencję jako radna Powiatu Pruszkowskiego zabiegałam o przebudowę ul. PRUSZKOWSKIEJ i KOMOROWSKIEJ. Z mojej inicjatywy odbyły się spotkania z władzami Powiatu Pruszkowskiego i Gminy Michałowice, radnymi i Zarządem Osiedla Granica i Zarządem Osiedla Komorów oraz mieszkańcami. Przebudowa została podzielona na kilka etapów. więcej »
aureliazalewska.e-samorzadowiec.pl, Autor: Aurelia Zalewska

Paszkowianka w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

W związku z omawianiem na posiedzeniu Zarządu Powiatu Pruszkowskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego złożyłam wniosek o zabezpieczenie w tym dokumencie przestrzeni pod budowę drogi wojewódzkiej od lat oczekiwanej przez mieszkańców, tzw. "Paszkowianki" w całym przebiegu tj. przez gm. Nadarzyn, gm. Michałowice, m. Pruszków, gm. Brwinów z zachowaniem przebiegu w najkorzystniejszym wariancie opiniowanym w latach poprzednich, tj. w miejscowości Granica w korytarzu obecnej drogi powiatowej, ul. Pruszkowskiej celem uniknięcia wyrębu lasu pod nowy korytarz.   więcej »
aureliazalewska.e-samorzadowiec.pl, Autor: Aurelia Zalewska

SPRAWOZDANIE Z KADENCJI

Zgodnie ze z deklaracją złożoną na początku kadencji składam sprawozdanie z wykonania mandatu radnego. więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Uprzejmie zapraszamy na XLIX sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się we wtorek 25 września 2018 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro). więcej »
aureliazalewska.e-samorzadowiec.pl, Autor: Aurelia Zalewska

Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Sokołowskiej z trasą S8 zlecony

PROJEKT RZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA z TRASĄ S8 ZLECONY w Radzie Powiatu Pruszkowskiego zabiegałam o uregulowanie problemów dotyczących drogi powiatowej – ul. Sokołowskiej. więcej »
aureliazalewska.e-samorzadowiec.pl, Autor: Aurelia Zalewska

Park Kopernika - kolejny etap rewitalizacji

W Parku Mikołaja Kopernika wykonano wycinki starodrzewia. W zamian będą dokonane nasadzenia zastępcze.  Natomiast parkowy plac zabaw zostane przeniesiony w inne miejsce. więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Petycja w sprawie ochrony Lasu Granickiego

Petycja w sprawie ochrony Lasu Granickiego (złożyłam dnia 20.08.2018 r.) Adresat petycji: Krzysztof Grabka - Wójt Gminy Michałowice Al. Powstańców Warszawy 1, 05-816 Reguły Adres e-mail: sekretariat@michalowice.pl Przedmiot petycji: Wezwanie do wycofania wniosku złożonego przez Wójta Gminy Michałowice w dniu 23.12.2016 r. o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa na cele nieleśne, stanowiące działki leśne należące do osób prywatnych w miejscowość Granica, gmina Michałowice, powiat pruszkowski. więcej »
aureliazalewska.e-samorzadowiec.pl, Autor: Aurelia Zalewska

Niebezpieczna ścieżka rowerowa przy ul. Pęcickiej

W związku z budową ścieżki (drogi) rowerowej w ul. Pęcickiej w Pęcicach na odcinku od ronda przy Dworze Polskim do ul. Ireny w Komorowie zgłosiłam do Starosty Pruszkowskiego oraz za Jego pośrednictwem do Wójta Gminy Michałowice następujące kwestie do rozwiązania, wynikające także z opinii mieszkańców: więcej »
aureliazalewska.e-samorzadowiec.pl, Autor: Aurelia Zalewska

Ul. Regulska przebudowana

Szanowni Mieszkańcy, w tej kadencji, jako radna Powiatu Pruszkowskiego zgłosiłam do Zarządu Powiatu przebudowę ul. Regulskiej. Wniosek mój został pozytywnie rozpatrzony. Zadanie obejmowało Przebudowę drogi nr 3114W - ul. Regulskiej w Regułach na odcinku od ul. Bodycha do torów WKD. więcej »
aureliazalewska.e-samorzadowiec.pl, Autor: Aurelia Zalewska

Kontrpas na Sikorskiego

W biegu ulicy Sikorskiego celem poprawy bzepieczeństwa drogowego wyznaczono kontrpas rowerowy.  więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Koncepcja przebudowy ul. Sokołowskiej

 Jako radna Powiatu Pruszkowskiego zabiegałam o uregulowanie problemów dotyczących drogi powiatowej – ul. Sokołowskiej. Od wielu lat, a szczególnie od otwarcia węzła "PUCHAŁY" na trasie S8 coraz bardziej dotkliwy jest ruch na ul. Sokołowskiej.   więcej »
aureliazalewska.e-samorzadowiec.pl, Autor: Aurelia Zalewska

Prawoskręt na Kopernika już wkrótce !

Wyłoniono wykonawcę prawoskrętu z ulicy Kopernika w ulicę Wojska Polskiego. Wkrótce ruszą prace drogowe.  więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Nowe miejsca parkingowe na Serbinowie

Sekcja Dróg Miejskich przychylnie odniosła się do pomysłu zagospodarowania części pasa drogowego przy ul. Kopernika z  przeznaczeniem pod parking.  więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Oleśniczanie oddawali krew dla Polski

W sobotę 21 lipca na parkingu przed sklepem Intermarche w ramach ogólnopolskiej akcji "Zbieramy krew dla Polski oleśniczanie honorowo oddawali krew. więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Oleśnickie impresje

 12 lipca br. w Galerii Brama Wrocławska odbyła się promocja albumu fotograficznego pt. ,,Oleśnickie impresje" autorstwa Zbigniewa Podurgiela. Jest to pierwszy monograficzny album z fotografiami o Oleśnicy. więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Dalej robić swoje ...

Obejmując funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej wiedziałem, że czeka mnie spore wyzwanie, które wymagać będzie dużego zaangażowania oraz przygotowania do pracy w najważniejszej komisji Rady Miasta.  więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Kulisy pracy komisji rewizyjnej

Kulisy pracy komisji rewizyjnej okiem redaktora naczelnego Panoramy Oleśnickiej  więcej »

Porządki na Kleeberga

W imieniu mieszkańców bloku przy ul. Kleeberga złożyłem interpelację w sprawie prac porządkowo-remontowych. Zakład Budynków Koumnalnych zobowiązał sie do wykonania  wnioskowanych prac do końca czerwca br. więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Plany drogowe w obrębie Serbinowa

Niektóre z koncepcji proponowanych w ramach debaty "Porozmawiajmy o Serbinowie" są obecnie przedmiotem analiz m.in. Sekcji Dróg Miejskich. więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Oświadczenie w/s prac Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna, której jestem przewodniczącym boryka się z problemami wynikającymi z nieodpowiedzialnego zachowania dwóch jej członków. Radni opozycji Damian Siedlecki i Grzegorz Żyła swoją indolencję próbują zrzucić na barki przewodniczącego komisji. Odpowiedziałem oświadczeniem złożonym do Przewodniczągo Rady Miasta.  więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Bezpieczniej na Podchorążych

Zainstalowano wyspowe progi zwalniające na ulicy Podchorążych. Efekt ? Kierowcy w zdecydowanej większości zwolnili.  więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Park Kopernika oświetlony !

Uruchomiono oświetlenie w parku Kopernika  ! więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Porozmawiajmy o Serbinowie - relacja z debaty

 Za nami kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące spraw osiedla Serbinów. Tym razem zgodnie z Państwa sugestiami gościem spotkania był burmistrz Michał Kołaciński. więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem o absolutorium

Komisje stałe Rady Miasta Oleśnicy w trakcie majowych posiedzeń roboczych dokonują analizy wykonania budżetu za 2017 rok. Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium burmistrzowi Oleśnicy. Pierwszy raz w historii oleśnickiego samorządu radni opozycji zbojkotowali tak ważne posiedzenie Komisji Rewizyjnej. więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Spotkanie z mieszkańcami Serbinowa

"Porozmawiajmy o Serbinowie" - pod takim hasłem odbyło się nasze kolejne spotkanie dotyczące spraw Serbinowa. Zapraszam do obejrzenia wideorelacji.  więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Parking poprawiony

Po zgłoszonej interpelacji Sekcja Dróg Miejskich poprawiła część parkingu przy ul. Sucharskiego. więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Biało-czerwone święto majowe

Patriotyzm może być również świetną zabawą, a radosne obchodzenie świąt państwowych powodem do dumy każdego z nas. więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Porozmawiajmy o Serbinowie...

Serdecznie zapraszam Państwa 17 maja 2018 roku do biblioteki "Pod Pegazem" w SP nr 6 na spotkanie konsultacyjne z burmistrzem Oleśnicy. więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Głosujemy na oleśnicki projekt !

W ramach III edycji Dolnośląskiego budżetu obywatelskiego zachęcam do głosowania na oleśnicki projekt  pn. "Oleśnicki Festyn Koszykówki". więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Propozycje zmian OBO

Burmistrz Oleśnicy Michał Kołaciński przedstawił propozycje zmian w formule Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego. Jedna z propozycji to zwiększenie puli OBO ! więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Sala sportowa przy SP nr 4

Na posiedzeniu Komisji Sportu i Rekreacji podjęto istotne decyzje w sprawie budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Kulisy pracy w Radzie Miasta - apel do radnego

Sprawowanie mandatu radnego traktuję jako ogromny zaszczyt. Zawsze staram się pamiętać, że w miejskiej radzie reprezentuję mieszkańców Oleśnicy, a pracę w lokalnym samorządzie traktuję jako służbę dla nich.   więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Nowe regulacje prawne dotyczące sprzedaży alkoholu

W Urzędzie Miasta odbyło się szkolenie dla przedsiębiorców oraz radnych w zakresie nowych regulacji prawnych dotyczących sprzedaży alkoholu  więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Wschodnia obwodnica w 2020 r.

Budowa wschodniej obwodnicy to ważna inwestycja od lat wyczekiwana przez mieszkańców Oleśnicy. Z informacji otrzymanych od DSDiK wynika, że przewidywany termin zakończenia realizacji projektu został przesunięty na IV kwartał 2020 roku. więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Biało-czerwony rajd

Gorąco zachęcam Państwa do udziału w biało-czerwonym rajdzie rowerowym, który odbędzie się 3 maja 2018 roku. Rajd organizowany jest w okolicznościowej patriotycznej formule  w ramach obchodów 100 lecia odzyskania niepodległości.  więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Pamięć o Żołnierzach Niezłomnych

W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" w Oleśnicy odbyło sie szereg imprez i uroczystości. 1 marca podczas oficjalnych miejskich uroczystości miałem zaszczyt wygłosić przemówienia przywołujące pamięć o Żołnierzach Niełomnych. więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański
«« « 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 » »»
Strona 2 z 13, wyświetlono pozycje od 51 do 100, łącznie pozycji: 634.