Własna strona dla samorządowca na wybory samorządowe

Wiadomości ze stron RSS

5 pytań w sprawie karetek

Problem niewystarczającej ilości zespołów ratowniczych sam się nie rozwiąże. Władze miasta mają obowiązek dbać o bezpieczeństwo mieszkańców, a ochrona zdrowia to jedno z zadań własnych gminy. więcej »

Urząd Miasta żąda 800 zł za przygotowanie informacji

 Sprawa ma swój początek w sierpniu 2019 rok, wówczas na sesji Rady Miasta złożyłem interpelację o wdrożenie rejestru umów. Przypomnę, wdrożeniem rejestru umów miejscy urzędnicy zajmują się lekko licząc ponad 3 lata. W poprzedniej kadencji o to proste narządzie sprzyjające jawności i przejrzystości wydatkowania publicznych środków interpelował radny Wojciech Brym. więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Pół miliona, nierówna kostka i uciążliwości Jana Bronsia...

 “Sięgacz ulicy Mikołajczyka prowadzące do domu w którym mieszkam ja, dawno został zrobiony i funkcjonuje bez zastrzeżeń (…)” - takimi słowami burmistrz wyjaśniał na sesji Rady Miasta kwestie remontu drogi przy jego prywatnej posesji. więcej »

Marnotrawstwo pieniędzy i czasu

Na grudniowej sesji Rady Miasta, głosami radnych klubu Jana Bronsia zostanie zmieniony Statut Gminy Miasta Oleśnicy. Jakie korzyści będą mieli ze zmian Statutu oleśniczanie? więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Rozczarowanie mieszkańców Kopernika

 Mieszkańcy bloku przy ulicy Kopernika 13 mówią, że czują się zwyczajnie oszukani. Pisemne zapewnienia Zakładu Budynków Komunalnych okazały się nic nie warte. więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Burmistrz Jan Bronś chce kolejnych podwyżek!

 Burmistrz Jan Bronś wprowadza kolejne podwyżki dla mieszkańców Oleśnicy. Podwyżki podatku uderzą również w lokalnych przedsiębiorców  więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Strategiczne nawilżanie

 Wydatkując środki publiczne burmistrz jako dysponent miejskiego budżetu powinien kierować się m.in. zasadą gospodarności. Dlaczego zatem kupuje towary i płaci ponad 140% powyżej ceny rynkowej? Czy Skarbnik Miasta firmuje tak beztroską rozrzutność? Kto zarabia krocie kosztem oleśnickich podatników? więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Ulotka prezentująca mój program

Szanowni Państwo, przdstawiam Państwu moją ulotkę wyborczą. Prezentuję w niej krótkie sprawozdanie z mojej pracy w Radzie Gminy Michałowice (trzy kadencje) i Radzie Powiatu Pruszkowskiego (jedna kadencja). Ponadto proszę o zapoznanie się z moim programem, który chcę realizować w Sejmie RP. Poparcia mojej kandydaturze udzielili: Przemysław Bryksa - wieloletni samorządowiec: radny Gminy Michałowice w latach 2002 - 2010 oraz radny Powiatu Pruszkowskiego w latach 2010-2014, Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik - były Prorektor ds. Nauki POlitechniki Warszawskiej, Wydział Inżybierii Materiałowej, Prezes Akcji Katolickiej w Komorowie i Wiceprezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej. więcej »
aureliazalewska.e-samorzadowiec.pl, Autor: Aurelia Zalewska

Program, który będę realizowała w Sejmie RP

 Deklaruję pracę w Sejmie RP z zachowaniem zasad: uczciwości, skromności, pracowitości i służenia drugiemu człowiekowi. Kieruję się tymi zasadami, gdyż wynikają one z tradycyjnego, patriotycznego wychowania, które otrzymałam w rodzinie. W Sejmie RP chcę zabiegać o uczciwe i sprawiedliwe Państwo, a szczególnie: - bezpieczeństwo ekonomiczne rodzin: 500+, świadczenia dla dzieci w wieku szkolnym i studentów, - wsparcie dla rodzin w procesie dydaktyczno-wychowawczym, z zachowaniem konstytucyjnej ochrony małżeństwa kobiety i mężczyzny, - poprawę opieki zdrowotnej i pomoc osobom z niepełnosprawnościami, - dobry start dla młodych, obniżenie podatków, - opiekę dla osób starszych: zdrowotną, socjalną, podtrzymanie obniżonego wieku emerytalnego, poszerzony dostęp do bezpłatnych leków, - rozwój infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej i działania przeciw wykluczeniu komunikacyjnemu, - zapewnienie środków na rozwój nauki, edukacji, kultury, bezpieczeństwa publicznego (środki dla służb policyjnych, straży pożarnej). więcej »
aureliazalewska.e-samorzadowiec.pl, Autor: Aurelia Zalewska

Kandydatka do Sejmu RP

Kandyduję do Sejmu RP z powiatów: Pruszkowskiego, Grodziskiego, Warszawskiego Zachodniego, Piaseczyńskiego, Legionowskiego, Nowodworskiego, Wołomińskiego Serdecznie proszę Państwa o oddanie na mnie głosu w dniu 13.10.2019 r. Aurelia Zalewska więcej »
aureliazalewska.e-samorzadowiec.pl, Autor: Aurelia Zalewska

Władze Oleśnicy przeciw butelkomatom

Trwa głosowanie na projekty zgłoszone w ramach OBO 2020. Decyzją burmistrza projekt pn. “Butelkomaty dla Oleśnicy” został odrzucony, a mieszkańcy zostali pozbawieni możliwości poparcia tej proekologicznej inicjatywy. Według burmistrza instalacja butelkomatów nie ma uzasadnienia prawnego, ani ekonomicznego. Czy w Oleśnicy obowiązuje inne prawo niż w innych miastach? więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Deformacja budżetu obywatelskiego

Mieszkańcy Rataj są zbulwersowani sposobem realizacji zadania, które zgłosili w ramach Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego. Zapraszając na spotkanie, proszą radnych o pomoc. więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Czy burmistrz Oleśnicy wdroży rejestr umów?

Na sierpniowej sesji Rady Miasta złożyłem interpelację o wdrożenie rejestru umów w Urządzie Miasta Oleśnicy  więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Butelkomatu nie będzie

Burmistrz Oleśnicy negatywnie rozpatrzył interpelację w sprawie instalacji butelkomatu do recyklingu plastikowych butelek. więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Jednego mniej! Czekają kolejne

Nieużywane pojazdy zajmują cenne miejsca parkingowe. Mieszkańcy są mocno zirytowani, bowiem wraki - rekordziści dosłownie wrastają w miejski krajobraz... więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Problem mieszkańców Kopernika 13

Z prośbą o interwencję zwrócili się rozczarowani mieszkańcy z bloku Kopernika 13...   więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Oleśnica bez plastiku? Burmistrz odpowiada...

W kwietniu złożyłem interpelację w sprawie wdrożenia w naszym mieście proekologicznej kampanii “Oleśnica bez plastiku”. Czy burmistrz podejmie działania celem zmniejszenia problemu wszechobecnego plastiku? więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

WORD i Rynek

Sprawa ankiet konsultacyjnych, którą podnosiłem na sesji w interpelacjach skutkowała dość burzliwą dyskusją, którą opisała Panorama Oleśnicka  więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Zapytajmy mieszkańców!

Na majowej sesji Rady Miasta złożyłem interpelacje w sprawie przeprowadzenia ankiet konsultacyjnych wśród mieszkańców Oleśnicy więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Raport i debata o stanie gminy za 2018 rok

 Radnym i mieszkańcom zgodnie z nowym obowiązkiem ustawowym przedstawiono raport o stanie gminy miasta Oleśnicy za 2018 r. więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Koszy nie będzie. Za to znaki są dwa!

Burmistrz uznaje, że przy ulicy Wrocławskiej  liczba koszy odpady jest wystarczająca. Po złożonej interpelacji zainstalowano nowy słupek przystankowy. Teraz są dwa, tylko po co?  więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Oleśnica bez plastiku

Złożyłem do burmistrza Oleśnicy interpelację w sprawie wdrożenia w naszym mieście proekologicznej kampanii “Oleśnica bez plastiku”.  więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Nowy plac zabaw w Parku Kopernika

Najmłodsi mieszkańcy osiedla Serbinów mogą cieszyć się nowym miejscem do zabawy. W Parku Mikołaja Kopernika powstał nowy plac zabaw.  Niestety pojawił się problem wysychającej trawy w mini strefie piknikowej.  więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Walka o jawność działania władz

Po raz kolejny przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyrzucił przedstawicieli lokalnych mediów z obrad komisji.  Na działania radnego Marka Czarneckiego wniesiono skargi.  więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Rozszerzenie wsparcia dla rodzin wielodzietnych

Wsparcie dla rodziców podejmujących trud założenia rodziny wielodzietnej to ważny element prospołecznej polityki miasta. Interpeluję o rozszerzenia programu Oleśnickiej Karty Dużej Rodziny. więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Rządzącym zabrakło argumentów

Rządzący miastem radni z klubu Jana Bronsia nawet nie podjęli dyskusji w temacie wyższych bonifikat dla mieszkańców.  Oleśniczanie zapłącą drożej i mogą jednynie pozadrościć tańszych opłat przekształceniowych mieszkańcom pobliskiego Bierutowa. więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Jakość transmisji z sesji

Wielu mieszkańców, którzy śledzą transmisję z obrad sesji Rady Miasta zgłasza uwagi co do jakości przeprowadzanej relacji "na żywo" z sali narad. Złożyłem zapytanie do burmistrza czy problem ten można rozwiązać. więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Rolowanie komisji

Rządzące miastem ugrupowanie Klubu Radnych Jana Bronsia zlikwidowało trzy komisje stałe Rady Miasta. W konsekwencji komisje zostały "zrolowane" i nie wszyscy chętni radni mogli zapisać się do pracy w komisji Budżetu i Infrastruktury więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Gala oleśnickich krwiodawców 2018

W zacnym gronie oleśnickich krwiodawców miałem zaczyt uczestniczyć w uroczystej gali Zarządu Rejonowego PCK więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Dublowanie stanowiska w Radzie Miasta

Radni rządzącego ugrupowania z komitetu Jana Bronsia, zdecydowali że przewodniczący Rady Miasta będzie potrzebował aż dwóch zastępców. Uzasadnienia dublowania stanowiska wiceprzewodniczącego nie usłyszeliśmy.  więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Kiedy remont dworca PKP?

Czy burmistrz Oleśnicy Jan Bronś przejmie od PKP i wyremontuje budynek dworca? To była jedna z jego obietnic wyborczych. Z takim pytaniem zwrócili się do władz miasta reporteży wrocławskich "Faktów".     więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Nowe narzędzia dla samorządu

 VIII kadencja Rady Miasta Oleśnicy rozpocznie się 20 listopada 2018 roku. Nowe regulacje prawne wprowadzają szereg zmian w pracy rad gmin. więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Koniec i początek

 16 listopada 2018 roku formalnie zakończyła się VII kadencja Rady Miasta Oleśnicy.  Wkrótce swoją pracę w samorządzie rozpoczną nowo wybrani radni.  więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

DZIĘKUJE !

 Z nieukrywaną satysfakcją informuję, że w kolejnej kadencji samorządu będę miał zaszczyt reprezentować mieszkańców Oleśnicy w Radzie Miasta ! więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

SPRAWOZDANIE Z PRACY W KADENCJI 2014-2018

 Szanowni Państwo, w związku z powierzeniem mi przez mieszkańców Gminy Michałowice i Gminy Nadarzyn pełnienia funkcji radnej Powiatu Pruszkowskiego w wyniku uzyskanego poparcia Państwa wynikiem 1565 głosów, uznając odpowiedzialność i rzetelność w wypełnianiu tej funkcji za nadrzędną powinność, przedstawiam Państwu sprawozdanie ze sprawowania mandatu radnej. W Radzie Powiatu Pruszkowskiego pełniłam do grudnia 2015 r. funkcję Przewodniczącej Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego. Od 14.12.2015 r. Rada Powiatu powierzyła mi funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Pruszkowskiego, którą sprawuję do dnia dzisiejszego. więcej »
aureliazalewska.e-samorzadowiec.pl, Autor: Aurelia Zalewska

I Etap - Przebudowa ul. Pruszkowskiej - Przetarg ogłoszony

PRZEBUDOWA UL. PRUSZKOWSKIEJ - PRZETARG NA DWA SKRZYŻOWANIA OGŁOSZONY Szanowni Państwo, przez całą kadencję jako radna Powiatu Pruszkowskiego zabiegałam o przebudowę ul. PRUSZKOWSKIEJ i KOMOROWSKIEJ. Z mojej inicjatywy odbyły się spotkania z władzami Powiatu Pruszkowskiego i Gminy Michałowice, radnymi i Zarządem Osiedla Granica i Zarządem Osiedla Komorów oraz mieszkańcami. Przebudowa została podzielona na kilka etapów. Teraz realizujemy pierwszy etap obejmujący dwa skrzyżowania ul. PRUSZKOWSKIEJ z ul. REKREACYJNĄ i ul. PRUSZKOWSKIEJ z ul. LAWENDOWĄ.   Ponieważ nie zgłosił się żaden wyknawca do realizacji zadania, został ogłoszony drugi przetarg.     więcej »
aureliazalewska.e-samorzadowiec.pl, Autor: Aurelia Zalewska

Postaw na nasz wspólny plan !

Przedstawiam założenia "Planu dla Oleśnicy" dla okręgu nr 2.  Proszę o popracie 21 października dla burmistrza Michała Kołacińskiego i OLEŚNICA RAZEM, a założony plan zostanie zrealizowany ! więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

PRZEDSTAWIAM PAŃSTWU MÓJ PROGRAM DLA GMIN: MICHAŁOWICE i NADARZYN POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

Moje hasło: Rzetelnie i solidarnie dla powiatu Szanowni Państwo, jestem radną Powiatu Pruszkowskiego od grudnia 2014 r. Do każdej sprawy podchodzę z zaangażowaniem i zrozumieniem dla potrzeb mieszkańców, gdyż w wykonywaniu mandatu radnej uznaję odpowiedzialność i rzetelność za nadrzędną powinność wobec mieszkańców, którzy powierzyli mi sprawowanie tej funkcji. Moje aktywne i ofiarne zaangażowanie spowodowało, że byłam skuteczną radną w Gminie Michałowice i Powiecie Pruszkowskim. Doprowadziłam m.in. do:  budowy i rozbudowy szkół gminnych i powiatowych,  rozbudowy szpitala powiatowego (interna, remont Oddziału Chirurgicznego, nowa Izba Przyjęć i gabinety specjalistyczne),  przebudowy dróg gminnych i powiatowych (w tej kadencji ul. Regulskiej w Regułach, Targowej w Opaczy Małej, nakładki: ul. Ks. M. Woźniaka w Suchym Lesie, ul. Głównej w Nowej Wsi, ul. Sanatoryjnej w Komorowie, ul. Rodzinnej w Sokołowie/Wolicy oraz projektów: Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie, ul. Pruszkowskiej w Granicy i ul. Komorowskiej w Komorowie/Nowej Wsi/Pruszkowie, koncepcji przebudowy ul. Sokołowskiej w Sokołowie i projektu skrzyżowania z trasą S8, mostku na Utracie w Pęcicach/Komorowie),  wprowadzenia do realizacji projektu przebudowy historycznej Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie,   więcej »
aureliazalewska.e-samorzadowiec.pl, Autor: Aurelia Zalewska

Remont i przebudowa ulicy Kopernika

Budowa prawoskrętu na ukończeniu. Kolejnym punktem z Planu dla Oleśnicy 2 jest przebudowa i remont ulicy Kopernika  więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Przebudowa ulicy Podchorążych

Przebudowa ulicy Podchorążych to jedna z deklaracji wyborczy burmistrza Michała Kołacińskiego i  OLEŚNICA RAZEM.    więcej »

Przebudowa mostku na Utracie w Pęcicach Małych

 PRZEBUDOWA MOSTKU NA UTRACIE w PĘCICACH MAŁYCH Już w najbliższym czasie nastąpi przebudowa mostku na Utracie w Pęcicach Małych na granicy z Komorowem. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zlecił wykonanie zadania za kwotę 137 760,00 zł. Na wyremontowanie mostku otrzymaliśmy także dotację w kwocie 80 600 zł w ramach środków z rezerwy subwencji ogólnej.     więcej »
aureliazalewska.e-samorzadowiec.pl, Autor: Aurelia Zalewska

Małe osiedlowe sprawy

 W alejce kasztanowej przy ulicy Sucharskiego zainstalowano kolejną ławkę parkową.  więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Przebudowa ul. Pruszkowskiej - skrzyżowanie z ul. Rekreacyjną i Lawendową

PRZEBUDOWA UL. PRUSZKOWSKIEJ - PRZETARG NA DWA SKRZYŻOWANIA OGŁOSZONY Szanowni Państwo, przez całą kadencję jako radna Powiatu Pruszkowskiego zabiegałam o przebudowę ul. PRUSZKOWSKIEJ i KOMOROWSKIEJ. Z mojej inicjatywy odbyły się spotkania z władzami Powiatu Pruszkowskiego i Gminy Michałowice, radnymi i Zarządem Osiedla Granica i Zarządem Osiedla Komorów oraz mieszkańcami. Przebudowa została podzielona na kilka etapów. więcej »
aureliazalewska.e-samorzadowiec.pl, Autor: Aurelia Zalewska

Paszkowianka w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

W związku z omawianiem na posiedzeniu Zarządu Powiatu Pruszkowskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego złożyłam wniosek o zabezpieczenie w tym dokumencie przestrzeni pod budowę drogi wojewódzkiej od lat oczekiwanej przez mieszkańców, tzw. "Paszkowianki" w całym przebiegu tj. przez gm. Nadarzyn, gm. Michałowice, m. Pruszków, gm. Brwinów z zachowaniem przebiegu w najkorzystniejszym wariancie opiniowanym w latach poprzednich, tj. w miejscowości Granica w korytarzu obecnej drogi powiatowej, ul. Pruszkowskiej celem uniknięcia wyrębu lasu pod nowy korytarz.   więcej »
aureliazalewska.e-samorzadowiec.pl, Autor: Aurelia Zalewska

SPRAWOZDANIE Z KADENCJI

Zgodnie ze z deklaracją złożoną na początku kadencji składam sprawozdanie z wykonania mandatu radnego. więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Uprzejmie zapraszamy na XLIX sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się we wtorek 25 września 2018 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro). więcej »
aureliazalewska.e-samorzadowiec.pl, Autor: Aurelia Zalewska

Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Sokołowskiej z trasą S8 zlecony

PROJEKT RZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA z TRASĄ S8 ZLECONY w Radzie Powiatu Pruszkowskiego zabiegałam o uregulowanie problemów dotyczących drogi powiatowej – ul. Sokołowskiej. więcej »
aureliazalewska.e-samorzadowiec.pl, Autor: Aurelia Zalewska

Park Kopernika - kolejny etap rewitalizacji

W Parku Mikołaja Kopernika wykonano wycinki starodrzewia. W zamian będą dokonane nasadzenia zastępcze.  Natomiast parkowy plac zabaw zostane przeniesiony w inne miejsce. więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Petycja w sprawie ochrony Lasu Granickiego

Petycja w sprawie ochrony Lasu Granickiego (złożyłam dnia 20.08.2018 r.) Adresat petycji: Krzysztof Grabka - Wójt Gminy Michałowice Al. Powstańców Warszawy 1, 05-816 Reguły Adres e-mail: sekretariat@michalowice.pl Przedmiot petycji: Wezwanie do wycofania wniosku złożonego przez Wójta Gminy Michałowice w dniu 23.12.2016 r. o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa na cele nieleśne, stanowiące działki leśne należące do osób prywatnych w miejscowość Granica, gmina Michałowice, powiat pruszkowski. więcej »
aureliazalewska.e-samorzadowiec.pl, Autor: Aurelia Zalewska

Niebezpieczna ścieżka rowerowa przy ul. Pęcickiej

W związku z budową ścieżki (drogi) rowerowej w ul. Pęcickiej w Pęcicach na odcinku od ronda przy Dworze Polskim do ul. Ireny w Komorowie zgłosiłam do Starosty Pruszkowskiego oraz za Jego pośrednictwem do Wójta Gminy Michałowice następujące kwestie do rozwiązania, wynikające także z opinii mieszkańców: więcej »
aureliazalewska.e-samorzadowiec.pl, Autor: Aurelia Zalewska
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 » »»
Strona 1 z 13, wyświetlono pozycje od 1 do 50, łącznie pozycji: 612.