Własna strona dla samorządowca na wybory samorządowe

Wiadomości ze stron RSS

Sprawa organizacji miejskiej ogrzewalni i łaźni

  Po wizycie w ogrzewalni, którą odbyłem z radną Beatą Krzesińską (3 listopada br), czekaliśmy na działania osób odpowiedzialnych za właściwą organizacje zadania tj. burmistrza i dyrektora MOPS. Niestety żadnych komunikatów poza lakonicznym oświadczeniem dyrektora MOPS nie usłyszeliśmy. więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Walka o prawa radnych przed Sądem Administracyjnym

 O interwencję i pomoc zwrócili się do mnie mieszkańcy ulicy Rzemieślniczej, którzy wnieśli sprzeciw do burmistrza Oleśnicy, w odpowiedzi na rozpoczętą przez Urząd Miasta procedurę wydania warunków zabudowy dla bloku wielorodzinnego na działce przy ulicy Wojska Polskiego bezpośrednio sąsiadującej z ich budynkiem. Niestety burmistrz Jan Bronś odmawia mi wydania urzędowych pism w tej sprawie. O pozyskanie materiałów będę walczył przed Sądem więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Miejska ogrzewalnia i łaźnia nie spełnia wymogów - interwencja radnych

Organizacja miejskiej ogrzewalni i łaźni to jedno z zadań własnych gminy. W Oleśnicy za zadania z zakresu pomocy społecznej odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka organizacyjna miasta podległa burmistrzowi. Jako radni odwiedziliśmy miejską ogrzewalnię, gdzie przebywają bezdomni z naszego miasta.  Nie mogliśmy uwierzyć w to co zobaczyliśmy na miejscu. więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

APEL o wsparcie dla PCK

 Trwa batalia o siedzibę Oddziału Rejonowego PCK Oleśnica przy ulicy Wojska Polskiego 13. Niezrozumiała i irracjonalna decyzja burmistrza Oleśnicy spowodowała, że najstarsza humanitarna organizacja w Polsce boryka się z sztucznie wywołany problemem lokalowym. więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Burmistrz obwieścił sukces. A co na to mieszkańcy?

 W piątek 16 października br. w Urzędzie Miasta odbyło się ponadplanowe posiedzenie komisji budżetu i infrastruktury. Specjalne obrady komisji to skutek sprzeciwu mieszkańców Serbinowa, którzy wnieśli do Rady Miasta petycję w której domagali się zmiany przebiegu układu dróg wokół planowanej budowy 5 bloków wielorodzinnych przy ulicy Kopernika. więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Presja ma sens!

 Burmistrz Jan Bronś kolejny raz musi korygować podjęte decyzje. Wspólnym działaniem można osiągnąć naprawdę wiele.Tak było rówienież tym razem. A w tle aroganckie zachowanie radnego klubu Jana Bronsia.  więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Serca MOC!

Prospołeczna i proekoligiczna interpelacja odniosła oczekwiany efekt! Przy ulicy Spacerowej miejska spółka MGK zainstalowała pojemnik w kształcie serca, którego zadaniem jest zbiórka plastikowych nakrętek.  więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Głos w debacie o stanie Oleśnicy

Na ostatniej sesji Rady Miasta w oparciu o raport za 2019 roku odbyła się debata o stanie Gminy Miasta Oleśnicy. W Państwa imieniu aktywnie uczestniczyłem w dyskusji o naszym mieście. Wyraziłem pozytywną ocenę dla wykonanych inwestycji,  ale też krytycznie oceniłem wydatki na rozrastającą się administrację magistratu, wydatki na propagandę oraz zmniejszenie wydatków na bezpieczeństwo publiczne oraz ochronę powietrza.  więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

W pasie zieleni miał powstać 3 kondygnacyjny blok wielorodzinny

Burmistrz Jan Bronś  po głośnym sprzeciwie mieszkańców Serbinowa stwierdził, że to Urząd Miasta wystąpił o warunki zabudowy dla budynku wielorodzinnego na działce 3/77 przy ulicy Wojska Polskiego. Dokumenty do których dotarłem świadczą jednoznacznie, że wniosek złożył i podpisał własnoręcznie sam Jan Bronś. więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

BETONOZA ZATRZYMANA

Tygodnik "Panorama Oleśnicka" szeroko opisuje nasz sprzeciw przeciwko zabudowie skrawka zieleni przy Wojska Polskiego.  więcej »

NIE POZWOLIMY NA BUDOWĘ BLOKÓW!

Na budowę bloków na pasach zieleni wzdłuż ulicy Wojska Polskiego nr 18 mieszkańcy kategoryczne się nie zgadzają! Niestety, koszmar koncepcji budowy 6 bloków powrócił wraz z Janem Bronsiem. więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Decyzyjny letarg ze szkodą dla miasta

Od początku wybuchu pandemii Rada Miasta Oleśnicy zwołana została zaledwie jeden raz. W sytuacji kryzysowej rada powinna "żyć" problemami miasta i jego mieszkańców, a w razie potrzeby podejmować szybkie i skuteczne działania. Zamiast aktywność mamy stan decyzyjnego letargu. więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Zaledwie 100 tys. na bezpośrednią walkę z COVID-19

2 kwietnia br. interpelowałem do burmistrza o interwencyjny zakup respiratorów oraz odzieży ochrony osobistej dla lokalnych służb medycznych i ratowniczych. Pytałem również jaką kwotę miasto Oleśnica wydało na bezpośrednią walkę z koronawirusem. więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

KUPUJMY RESPIRATORY!

2 kwietnia złożyłem interpelację do burmistrza o interwencyjny zakup respiratorów oraz odzieży ochrony osobistej dla lokalnych służb medycznych i ratowniczych . więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Razem dla seniorów

 Wolontariusze i stowarzyszenia Oleśnica Razem i grupy grupy "Pomoc innym Antywirus" łączą siły, żeby wspólnie pomagać seniorom potrzebującym pomocy i wsparcia w okresie epidemii koronawirusa. więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Razem przetrwamy ten trudny czas

Michał Kołacińsi, lekarz, radny Rady Miasta, eks burmistrz Oleśnicy kieruje list otwarty do mieszkańców Oleśnicy.  więcej »

Ile kosztują występy burmistrza w radiu?

Wśród kilkudziesięciu zleceń opłacanych z budżetu miasta z działu "promocja jednostek samorządowych" jest wiele umów z wydawcami mediów. Umowy oficjalnie przewidują promocję Oleśnicy, w rzeczywistości w ramach realizacji umowy prowadzona jest m.in. polityczna agitacja oraz wskazuje się mieszkańcom winnych podwyżek.  więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Drożyzna w Oleśnicy. Za śmieci drożej niż w Warszawie!

 Protesty mieszkańców, podział wśród radnych, liczne kontrowersje - to wszystko spowodowało, że podwyżką ceny za śmieci w Oleśnicy zainteresowały się wrocławskie Fakty.  więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Burmistrz J. Bronś zarządza kolejną podwyżkę.

 Nieszczelny system opłał powoduję kolejne podwyżki. Już drugi raz w ciągu 1 roku burmistrz obciąża podwyżkami portfele oleśniczan.   więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

"Bezpłatna" gazetka władzy za 16 tysięcy!

 Ile kosztuje oleśnickich podatników wydawana przez władze Oleśnicy propagandowa gazetka?  więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Kulisy pracy radnego. Kontrola wydatków - płatne artykuły

Jak władze Oleśnicy kupują za publiczne pieniądze wychwalające artukuły "promocyjne" w wybranych lokalnych mediach? więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Zdrowie naszych dzieci czy więcej świecidełek

Na styczniowej sesji Rady Miasta złożyłem interpelację  o dokonanie zmian w budżecie polegajacej na zwiększeniu o 100 tysięcy złotych kwoty dofinansowania zadań z zakresu profilaktyki ochrony zdrowia i rehabilitacji dla dzieci.  Środki mogą pochodzić ze zmniejszenia wydatków na świąteczne dekoracje.   więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

5 pytań w sprawie karetek

Problem niewystarczającej ilości zespołów ratowniczych sam się nie rozwiąże. Władze miasta mają obowiązek dbać o bezpieczeństwo mieszkańców, a ochrona zdrowia to jedno z zadań własnych gminy. więcej »

Urząd Miasta żąda 800 zł za przygotowanie informacji

 Sprawa ma swój początek w sierpniu 2019 rok, wówczas na sesji Rady Miasta złożyłem interpelację o wdrożenie rejestru umów. Przypomnę, wdrożeniem rejestru umów miejscy urzędnicy zajmują się lekko licząc ponad 3 lata. W poprzedniej kadencji o to proste narządzie sprzyjające jawności i przejrzystości wydatkowania publicznych środków interpelował radny Wojciech Brym. więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Pół miliona, nierówna kostka i uciążliwości Jana Bronsia...

 “Sięgacz ulicy Mikołajczyka prowadzące do domu w którym mieszkam ja, dawno został zrobiony i funkcjonuje bez zastrzeżeń (…)” - takimi słowami burmistrz wyjaśniał na sesji Rady Miasta kwestie remontu drogi przy jego prywatnej posesji. więcej »

Marnotrawstwo pieniędzy i czasu

Na grudniowej sesji Rady Miasta, głosami radnych klubu Jana Bronsia zostanie zmieniony Statut Gminy Miasta Oleśnicy. Jakie korzyści będą mieli ze zmian Statutu oleśniczanie? więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Rozczarowanie mieszkańców Kopernika

 Mieszkańcy bloku przy ulicy Kopernika 13 mówią, że czują się zwyczajnie oszukani. Pisemne zapewnienia Zakładu Budynków Komunalnych okazały się nic nie warte. więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Burmistrz Jan Bronś chce kolejnych podwyżek!

 Burmistrz Jan Bronś wprowadza kolejne podwyżki dla mieszkańców Oleśnicy. Podwyżki podatku uderzą również w lokalnych przedsiębiorców  więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Strategiczne nawilżanie

 Wydatkując środki publiczne burmistrz jako dysponent miejskiego budżetu powinien kierować się m.in. zasadą gospodarności. Dlaczego zatem kupuje towary i płaci ponad 140% powyżej ceny rynkowej? Czy Skarbnik Miasta firmuje tak beztroską rozrzutność? Kto zarabia krocie kosztem oleśnickich podatników? więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Ulotka prezentująca mój program

Szanowni Państwo, przdstawiam Państwu moją ulotkę wyborczą. Prezentuję w niej krótkie sprawozdanie z mojej pracy w Radzie Gminy Michałowice (trzy kadencje) i Radzie Powiatu Pruszkowskiego (jedna kadencja). Ponadto proszę o zapoznanie się z moim programem, który chcę realizować w Sejmie RP. Poparcia mojej kandydaturze udzielili: Przemysław Bryksa - wieloletni samorządowiec: radny Gminy Michałowice w latach 2002 - 2010 oraz radny Powiatu Pruszkowskiego w latach 2010-2014, Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik - były Prorektor ds. Nauki POlitechniki Warszawskiej, Wydział Inżybierii Materiałowej, Prezes Akcji Katolickiej w Komorowie i Wiceprezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej. więcej »
aureliazalewska.e-samorzadowiec.pl, Autor: Aurelia Zalewska

Program, który będę realizowała w Sejmie RP

 Deklaruję pracę w Sejmie RP z zachowaniem zasad: uczciwości, skromności, pracowitości i służenia drugiemu człowiekowi. Kieruję się tymi zasadami, gdyż wynikają one z tradycyjnego, patriotycznego wychowania, które otrzymałam w rodzinie. W Sejmie RP chcę zabiegać o uczciwe i sprawiedliwe Państwo, a szczególnie: - bezpieczeństwo ekonomiczne rodzin: 500+, świadczenia dla dzieci w wieku szkolnym i studentów, - wsparcie dla rodzin w procesie dydaktyczno-wychowawczym, z zachowaniem konstytucyjnej ochrony małżeństwa kobiety i mężczyzny, - poprawę opieki zdrowotnej i pomoc osobom z niepełnosprawnościami, - dobry start dla młodych, obniżenie podatków, - opiekę dla osób starszych: zdrowotną, socjalną, podtrzymanie obniżonego wieku emerytalnego, poszerzony dostęp do bezpłatnych leków, - rozwój infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej i działania przeciw wykluczeniu komunikacyjnemu, - zapewnienie środków na rozwój nauki, edukacji, kultury, bezpieczeństwa publicznego (środki dla służb policyjnych, straży pożarnej). więcej »
aureliazalewska.e-samorzadowiec.pl, Autor: Aurelia Zalewska

Kandydatka do Sejmu RP

Kandyduję do Sejmu RP z powiatów: Pruszkowskiego, Grodziskiego, Warszawskiego Zachodniego, Piaseczyńskiego, Legionowskiego, Nowodworskiego, Wołomińskiego Serdecznie proszę Państwa o oddanie na mnie głosu w dniu 13.10.2019 r. Aurelia Zalewska więcej »
aureliazalewska.e-samorzadowiec.pl, Autor: Aurelia Zalewska

Władze Oleśnicy przeciw butelkomatom

Trwa głosowanie na projekty zgłoszone w ramach OBO 2020. Decyzją burmistrza projekt pn. “Butelkomaty dla Oleśnicy” został odrzucony, a mieszkańcy zostali pozbawieni możliwości poparcia tej proekologicznej inicjatywy. Według burmistrza instalacja butelkomatów nie ma uzasadnienia prawnego, ani ekonomicznego. Czy w Oleśnicy obowiązuje inne prawo niż w innych miastach? więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Deformacja budżetu obywatelskiego

Mieszkańcy Rataj są zbulwersowani sposobem realizacji zadania, które zgłosili w ramach Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego. Zapraszając na spotkanie, proszą radnych o pomoc. więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Czy burmistrz Oleśnicy wdroży rejestr umów?

Na sierpniowej sesji Rady Miasta złożyłem interpelację o wdrożenie rejestru umów w Urządzie Miasta Oleśnicy  więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Butelkomatu nie będzie

Burmistrz Oleśnicy negatywnie rozpatrzył interpelację w sprawie instalacji butelkomatu do recyklingu plastikowych butelek. więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Jednego mniej! Czekają kolejne

Nieużywane pojazdy zajmują cenne miejsca parkingowe. Mieszkańcy są mocno zirytowani, bowiem wraki - rekordziści dosłownie wrastają w miejski krajobraz... więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Problem mieszkańców Kopernika 13

Z prośbą o interwencję zwrócili się rozczarowani mieszkańcy z bloku Kopernika 13...   więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Oleśnica bez plastiku? Burmistrz odpowiada...

W kwietniu złożyłem interpelację w sprawie wdrożenia w naszym mieście proekologicznej kampanii “Oleśnica bez plastiku”. Czy burmistrz podejmie działania celem zmniejszenia problemu wszechobecnego plastiku? więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

WORD i Rynek

Sprawa ankiet konsultacyjnych, którą podnosiłem na sesji w interpelacjach skutkowała dość burzliwą dyskusją, którą opisała Panorama Oleśnicka  więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Zapytajmy mieszkańców!

Na majowej sesji Rady Miasta złożyłem interpelacje w sprawie przeprowadzenia ankiet konsultacyjnych wśród mieszkańców Oleśnicy więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Raport i debata o stanie gminy za 2018 rok

 Radnym i mieszkańcom zgodnie z nowym obowiązkiem ustawowym przedstawiono raport o stanie gminy miasta Oleśnicy za 2018 r. więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Koszy nie będzie. Za to znaki są dwa!

Burmistrz uznaje, że przy ulicy Wrocławskiej  liczba koszy odpady jest wystarczająca. Po złożonej interpelacji zainstalowano nowy słupek przystankowy. Teraz są dwa, tylko po co?  więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Oleśnica bez plastiku

Złożyłem do burmistrza Oleśnicy interpelację w sprawie wdrożenia w naszym mieście proekologicznej kampanii “Oleśnica bez plastiku”.  więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Nowy plac zabaw w Parku Kopernika

Najmłodsi mieszkańcy osiedla Serbinów mogą cieszyć się nowym miejscem do zabawy. W Parku Mikołaja Kopernika powstał nowy plac zabaw.  Niestety pojawił się problem wysychającej trawy w mini strefie piknikowej.  więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Walka o jawność działania władz

Po raz kolejny przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyrzucił przedstawicieli lokalnych mediów z obrad komisji.  Na działania radnego Marka Czarneckiego wniesiono skargi.  więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Rozszerzenie wsparcia dla rodzin wielodzietnych

Wsparcie dla rodziców podejmujących trud założenia rodziny wielodzietnej to ważny element prospołecznej polityki miasta. Interpeluję o rozszerzenia programu Oleśnickiej Karty Dużej Rodziny. więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Rządzącym zabrakło argumentów

Rządzący miastem radni z klubu Jana Bronsia nawet nie podjęli dyskusji w temacie wyższych bonifikat dla mieszkańców.  Oleśniczanie zapłącą drożej i mogą jednynie pozadrościć tańszych opłat przekształceniowych mieszkańcom pobliskiego Bierutowa. więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Jakość transmisji z sesji

Wielu mieszkańców, którzy śledzą transmisję z obrad sesji Rady Miasta zgłasza uwagi co do jakości przeprowadzanej relacji "na żywo" z sali narad. Złożyłem zapytanie do burmistrza czy problem ten można rozwiązać. więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański

Rolowanie komisji

Rządzące miastem ugrupowanie Klubu Radnych Jana Bronsia zlikwidowało trzy komisje stałe Rady Miasta. W konsekwencji komisje zostały "zrolowane" i nie wszyscy chętni radni mogli zapisać się do pracy w komisji Budżetu i Infrastruktury więcej »
bielanski.e-samorzadowiec.pl, Autor: Paweł Bielański
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 » »»
Strona 1 z 13, wyświetlono pozycje od 1 do 50, łącznie pozycji: 634.

Nasza społeczność

Imię i nazwisko:
Adam Grewenda
wiek: 27
województwo:
śląskie
powiat:
częstochowski
gmina:
Częstochowa
coolturalna Częstochowa
czytaj więcej

Newsletter

Bądź na bieżąco z informacjami

Telefon:
22 398 23 30

GG: 5515881

Skype: e-samorzadowiec

E-mail:
pomoc@e-samorzadowiec.pl